Regulament Desfasurare Curs Arbitrii Iepuri

Regulament  desfășurare curs arbitrii iepuri

Membrii participanti trebuie:
-să fie  membrii cu experienta in cresterea iepurilor in cadrul unei asociații UGCPPAMR
-recomandare din partea comitetului de conducere sau al președintelui  asociatiei de unde provine
-să nu fi avut abateri de la conduita membrilor UGCPPAMR (să respecte deciziile luate în cadrul Uniunii, să participe activ la evenimentele agreate  și organizate sub egida Uniunii, etc)
-asupra acestor precizari Comisia de organizare a cursului isi pastreaza dreptul de a decide candidatii eligibili
Informatii curs:
-cursul trebuie să avizul de deschidere și desfășurare al UGCPPAMR, semnat de către Președintele și Secretarul UGCPPAMR
-începerea și perioada de desfășurare a cursului  este anunțată pe site-ul oficial UGCPPAMR
-dosarul cursului trebuie să conțină: avizul de deschidere al cursului, lista membrilor înscriși, lista lectorilor, un exemplar al materialului de curs, lista cu notele obținute de cursanți la proba teoretică și proba practică, procesul verbal de acordare a calificativului -Arbitru club(cat. B) sau Arbitru național (cat.A).Dosarul cursului va fi întocmit de către persoana desemnată de către conducerea secțiunii Iepuri drept Organizatorul cursului și va fi depus la finalizare în cadrul secretariatului UGCPPAMR.
-lectorii vor fi desemnați odată cu începerea cursului. Pentru cursul -Arbitrii categoria B (de club)-lectorii vor fi desemnați din rândul arbitrilor A (naționali) și arbitrilor internaționali iar pentru cursul de arbitrii nationali (A) din rândul arbitrilor internaționali.

  • Proba teoretică va fi finalizată cu  două note: o notă  primită pe referatul notat de către un specialist în problematica cuniculturii  și o notă primită în urma susținerii referatului în fața comisiei de examinare.
  • Proba practică se va desfășura în cadrul expozițiilor  desfășurate sub egida UGCPPAMR sub îndrumarea unui arbitru internațional.Pentru parcurgerea acesteia, candidatul va fi analizat în cel puțin trei expoziții (alte evenimente, diferite de către Întâlnirile anuale ale arbitrilor) de către îndrumător.Aprecierile dobândite precum și notele obținute pe parcursul perioadei de formare se vor trece în Fișa candidatului, însoțite de semnătura și ștampila arb. Îndrumător.
  • În perioda formării, candidatul va participa în calitate de invitat la toate Întâlnirile corpului de arbitrii.Rezultatele participării sale vor fi de asemenea menționate în Fișa candidatului, însoțite de semnătura și ștampila arbitrului Îndrumător.

Media finală a celor trei note trebuie să fie de minim 7 (șapte)
Absolventul va primi la finalizarea cursului : carnetul de arbitru însoțit de Diploma de absolvire a cursului.
Taxele de participare vor fi stabilite de către comisia de Organizare a cursului de arbitrii cu avizul Președintelui UGCPPAMR.