Regulament Concurs Iepuri Expozitia Nationala

Regulament concurs iepuri expozitia nationala

1.Admiterea animalelor  la expozitie se face de  comisia de recepție a animalelor, prezentând :
-formularul de înscriere a animalelor completat
-documentul de origine corect completat și stampilat (trebuie să poarte obligatoriu ștampila și confirmarea medicului veterinar de vaccinare RHD sau  separat certificat sanitar veterinar ce atesta vaccinarea în perioada de max . 3 luni recentă a animalului). Comisia de recepție verifică starea de sănătate a animalelor, animalele necurăspunzătoare nu vor fi admise la expoziție.
2. În aprecierea animalelor se va utiliza Standardul European 2010
3.Acordarea premiilor –colecții și premii individuale:
-cea mai bună colecție formată din 3 animale din aceeași rasă, aleasă dintr-un număr de minim 12 animale (4 colecții) prezentate va fi desemnată campioană.
-rezultatul pentru cea mai bună colecție se realizează prin adunarea rezultatelor individuale a animalelor ce formează colecția. În colecție trebuie obigatoriu prezentate animale de ambele sexe.
-la minim 6 animale prezentate din aceeași rasă se acordă titlul de campion dintre  animalele având un  punctaj de minim  95 puncte, indiferent de sex. În caz de egalitate, titlul se acordă animalului mai tânăr.
-din fiecare rasă cu minim 24 exemplare prezentate, se  acordă  un titlu de campion la mascul și un titlu de campion femele.
Pentru  fiecare multiplu de 12 exemplare prezentate din aceeași rasă se poate acorda un campion, cu acordul deciziei comisiei principale de arbitrii.
Scara de punctare adoptată este conform modelului  EE:
97-100 Puncte = = Exc = Exceptional
96-96,5 Puncte = = E = Remarcabil (excelent)
94-95,5 Puncte = = FB = Foarte bine
92-93,5 Puncte = = B =Bine
90-91,5 Puncte = = C= Corespunzător
Sub 90 Puncte = =Desc. = Necorespunzător