Regulament De Organizare A Comisiei De Standardizare

1. Comisia de standardizare se constituie in conformitate cu prevederile art.12 din statutul UGCPPAMR.

2. Atributul principal al comisiei de standardizare este fixat prin statutul Uniunii si este acela de a stabili un standard national in ceea ce priveste rasele de porumbei romanesti.

3. Comisia de standardizare are si indatorirea de a imbunatati si actualiza standardele raselor atunci cand se constata ca se impune acest lucru.

4. In exercitarea atributiilor specifice statutare ce-i revin comisia isi desfasoara activitatea in mod independent.

5. Activitatea comisiei este condusa de presedintele acesteia; acesta are si obligatia de a convoca sedintele si de a le conduce.Convocarea membrilor comisei in sedintele impuse de activitatea specifica se poate realiza prin orice mijloace recunoscute: posta, fax, e-mail ori telefon.

6. Participarea membrilor comisiei la convocarile facute este obligatorie. In anumite situatii speciale oricare membru al comisiei poate absenta de la sedinte prezentand motivarea lipsei sale.

7. Obligatia redactarii proceselor-verbale de sedinta ii revine secretarului comisiei; in acestea vor fi mentionate si motivele invocate de membrii care absenteaza de la sedinte.

8. Procesele-verbale de sedinta vor fi inaintate de catre secretarul comisiei, dupa aprobarea lor de catre presedintele comisiei, secretariatului UGCPPAMR.

9. Hotararile comisiei de standardizare in ceea ce priveste rasele romanesti de porumbei sunt obligatorii pentru toti membrii UGCPPAMR, fiind aduse la cunostinta tuturor cluburilor, asociatiilor si organizatiilor afiliate prin intermediul secretariatului Uniunii.

10. Comisia de standardizare avizeaza pentru conformitate, potrivit cerintelor prevazute in standarde, proiectele privind regulamentele de zbor intocmite de membrii comisiei de porumbei de zbor din cadrul Uniunii.

11. Comisia nu are atributii si responsabilitati in ceea ce priveste standardele raselor de porumbei straine; membrii UGCPPAMR care cresc rase straine au obligatia de a respecta standardele nationale ale tarilor de origine sau standardele internationale, dupa caz.

12. Activitatea comisiei de standardizare este subscrisa urmatoarelor obiective principale :

 • elaborarea si redactarea standardelor raselor romanesti de porumbei deja recunoscute in formatul impus de cerintele Asociatiei Europene(EE) in scopul prezentarii ai arbitrarii acestora in cadrul expozitiilor potrivit cerintelor internationale.
 • prezentarea in vederea omologarii internationale a tuturor raselor romanesti care au un standard national recunoscut.
 • analizarea propunerilor de standardizare de rase noi si elaborarea de standarde nationale pentru acestea.
 • alte rase de jucatori, rolleri, jucatori pocnitori etc – omologator, Vali Tanase

13. In vederea realizarii obiectivelor de mai sus,comisia va utiliza metodologii de lucru specifice pentru fiecare dintre acestea, astfel:

 • redactarea si transpunerea in formatul impus de cerintele EE a standardelor raselor romanesti recunoscute se va face pe baza culegerii de standarde a raselor de porumbei romanesti editata sub egida Uniunii Columbofile din Romania, sectia Agrement,in anul 1975 precum si pe baza descrierii raselor romanesti din literatura de specialitate(Peterfi sau Bonatiu). Standardele raselor vor fi prezentate potrivit modelului european atat in ceea ce priveste formatul cat si a cerintelor generale de clasificare a raselor impuse de normele EE.
 • prezentarea in vederea omologarii internationale trebuie sa respecte conditia existentei a cel putin doua caractere distincte intre rasa propusa spre omologare internationala si oricare alta rasa aflata pe lista raselor deja standardizate la nivelul EE.
 • analizarea propunerilor de standardizare de rase noi si elaborarea de standarde nationale pentru acestea.
 • propunerile pentru standardizarea de rase noi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • solicitarile se pot face doar de crescatori membrii in cluburi ori asociatii afiliate Uniunii;
  • propunerile de standardizare trebuie sa prezinte in mod explicit denumirea rasei, originea si istoricul formarii rasei, descrierea caracterelor de rasa (morfologice, culori, etc) si a defectelor de apreciere, criteriile de evaluare precum si incadrarea rasei din punct de vedere al aptitudinilor de zbor si/sau joc;

Se va avea in vedere ca denumirile raselor sa fie in conformitate cu specificul lor (utilizand in acest scop termeni precum « zburator » ori « jucator »,sau oricare alt mod de a identifica rasa in raport de altele deja existente) precum si cu zona de origine sau zona de crestere. Fata de aceste considerente trebuie subliniat faptul ca, statutar, comisia de standardizare este abilitata sa stabileasca zona de crestere. Un criteriu important pe baza caruia se determina zona de crestere este rezultatul recensamantului efectivelor de porumbei pe rase pe care fiecare asociatie sau club membru are datoria de a-l prezenta Uniunii si cu ocazia cererii de standardizare. Pentru ca denumirea rasei sa fie proprie si sa nu creeze confuzie se vor utiliza termeni care indica zona de origine ori zona de crestere, dupa caz.

In vederea definirii caracterelor de rasa specifice, comisia de standardizare poate efectua determinari biometrice (masurare, cantarire,etc) ale exemplarelor considerate tipice utilizand metoda comparatiei cu datele existente in literatura de specialitate.

De asemenea,comisia este indreptatita sa efectueze verificari in crescatoriile de provenienta a exemplarelor propuse ca tipice in vederea standardizarii. Acest lucru este in concordanta cu principiile cresterii porumbeilor in rasa pura promovat de UGCPPAMR.

Orice propunere de standardizare a unei rase noi trebuie sa aiba in vedere eventuala existenta a unei rase deja omologate, cu caractere asemanatoare,caz in care trebuie tinut cont de principiul european al necesitatii prezentei a cel putin doua caractere diferite.

Pentru ca orice propunere de standardizare a unei rase noi sa poata deveni un standard national recunoscut, exemplare considerate tipice ale noii rase este necesar a fi prezentate in cadrul expozitiilor nationale cel putin 3 ani consecutivi, termen in care comisia de standardizare poate evalua stabilitatea caracterelor din propunerea de standard.

14. Avand in vedere drepturile conferite prin statutul Uniunii, comisia de standardizare poate aduce imbunatatiri si actualizari standardelor nationale aprobate, fiind singura indreptatita in acest sens,,niciun club ori asociatie membra neavand dreptul sa modifice standardele existente.

15. Modificarile standardelor se fac pe baza principiului statutar dupa care standardul pentru fiecare rasa este determinat de zona de origine sau de crestere a rasei respective.

Ca si in cazul unei propuneri de standardizare a unei rase noi,comisia de standardizare stabileste zona de origine sau de crestere a rasei si in situatia unei propuneri de modificare a unui standard existent.

16. Comisia de standardizare este indreptatita sa hotarasca asupra unei modificari a unui standard, in afara principiului enuntat la pct.15,doar in cazul in care respectiva modificare priveste o varietate noua de culoare in cadrul unei rase.

Acceptarea unei varietati noi de culoare in cadrul standardului unei rase este conditionata de existenta unui numar suficient de mare de exemplare la care aceasta sa fie intalnita, de preocuparea crescatorilor pentru selectarea ei si de stabilitatea genetica a acesteia.

Prezenta unei culori noi in cadrul unei rase nu se justifica prin aparitia intamplatoare a acesteia la unele exemplare din locatii diferite.

17. In exercitarea atributiilor conferite de mandatul pe care il au, membrilor comisiei de standardizare le sunt recunoscute competentele in domeniu.

18. Membrii comisiei de standardizare au responsabilitatea de a actiona in vederea indeplinirii obiectivelor ca activitatea de crestere si dezvoltare a raselor de porumbei romanesti sa fie bazata pe principii sanatoase si cu obiective pe termen lung, in raport de specificul acestora.

19.Rezultatele activitatii comisiei de standardizare sunt prezentate in rapoartele anuale pe care aceasta le prezinta in cadrul Adunarii Generale a UGCPPAMR.

COMISIA DE STANDARDIZARE A UGCPPAMR