Recensãmânt porumbei agrement

Stimați colegi,
Prin prezentul comunicat vă solicit să îmi comunicați in termen de 15 zile pe adresa de mail a secretarului comisiei, sarafolean_octavian@yahoo.com, un centralizator pentru fiecare asociație care să conțină crescătorii de rase de porumbei de agrement precum și numărul exemplarelor din fiecare rasă deținute de aceștia conform modelului anexat, în vederea realizării unui recensământ cu numărul de astfel de exemplare existente la nivelul UGCPPAMR.
Cu stimă,
Catalin Radu
Presedinte al Comisiei pentru porumbeii de agrement a UGCPPAMR