Proces Verbal de Sedinta – Comisie Arb. Sibiu – 10.10.2015

La ora 9 are loc deschiderea sedintei Comisiei Iepuri.

Fiecare arbitru a fost luat in evidenta, au fost colctate documentele de atestare pentru fiecare arbitru.In functiee de aceste documente s-a trecut la eliberarea carnetelor de arbitri.

A fost adusa la cunostinta arbitrilor propunerea de regulament cadru de desfasurare a activitatii corpului de arbitri.Pe baza acestei propuneri de regulament cadru pana la viitoarea sedinta a corpului de arbitri se vor lua la cunostinta prevederile de catre fiecare arbitru si eventual se vor aduce propuneri la acest regulament.La viitoarea sedinta a corpului de arbitri pe baza propunerilor se va adopta regulamentul cadru.

Se propune o persoana pentru efectuarea recensamantului general la Iepuri.A fost propus si votat dl. Bogys Stefan.

Se propune o comisie de standardizare pentru noile rases de Iepuri.A fost propus dl. Miklos Botha.si Rakossi Zsigmond.S-a supus la vot sa faca parte din comisia de standardizare si dl. Petrescu Mag.

A fost votata Comisia de  Standardizare formata din membrii:Presedinte-Miklos Botha, Membrii:RokossiZsigmond, Mag Petrescu Lucian, Oltean Florin.

Arbitri de Iepuri au contrapropus pentru organizatorul expozitiei Nationale Lugoj sa nu se plateasca cei 2 Ron ci sa se acorde 2 nopti cazare si contravaloarea transportului.

Pentru cantarirea iepurilor la primirea in Expozitia Nationala s-a propus ca animalele sa se cantareasca la sosiere in prezenta unui arbitru si a unui medic veterinar.

Proces verbal Comisie Arb. Sibiu, 10.10.2015 (2)