Convocator Adunare Generala

În conformitate cu prevederile Statutului UGCPPAMR art.10.1, prin prezenta, Uniunea Generala a Crescătorilor de Porumbei, Păsări si Animale Mici din România, vă invită să participaţi la Adunarea Generală a UGCPPAM din România, care va avea loc în perioada 21-22.05.2016 în Mun. Cluj-Napoca, Camera de Comerţ şi Industrie – Str. Horea nr. 3.

 

PROGRAM :

Sambata 21.05.2016

 • Ora 09.00 – Ședința prezidiu
  • Numirea unei comisii de validare a candidaturilor depuse
  • Numirea unei comisii de validare a Ad. Generale
 • Ora 11:00 – Înscrierea delegaților UGCPPAMR si eliberarea buletinelor de vot
 • Ora 13.00 – 14.00 Pauza de masa
 • Orele 14.00-19.00 – ADUNARE GENERALĂ
  •  Darea de seama președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier;
  • Raportul comisie de cenzori;
  • Validarea bugetului de venituri si cheltuieli;
  • Cotizația membrilor pentru 2017
  • Prețul inelelor pentru 2017
  • Votarea si validarea organizatorului expoziției naționale 2017
  • Locul desfășurării Adunării Generale în anul  2017
  • Validarea Regulamentului de organizare a expozițiilor Naționale
  • Schimbarea formei de organizare a UGCPPAM Romania
 • Prezentarea candidaților si validarea unui Prezidiu al Ad. Generale;
  • Alegerea si validarea președintelui și a membrilor Prezidiului
  • Propunerea și validarea casier;
  • Alegerea a 2 membrii supleanți;
  • Alegerea unei comisii de cenzori;
 • Validarea componenței comisiilor la propunerea președinților de comisii

Duminică 22.05.2016 – ora 09.00

 • Prezentarea si validarea noilor membri – susținuta de un reprezentant al clubului
 • Finalizare Adunare Generală a UGCPPAM Romania

Nota:

Este recomandata prezența președintelui  fiecărei asociații sau club MEMBRU UGCPPAMR în Adunarea Generala.  Delegații care nu sunt președinți de asociații sau cluburi vor prezenta o delegație semnata de președintele organizației din care fac parte.

Solicitam reprezentanților asociațiilor si cluburilor membre UGCPPAMR sa aibă asupra lor:

– Tabel nominal cu membri cotizanți pe anul 2016 stampilat şi certificat de președintele asociației sau clubului ;
– Stampila clubului pe care îl reprezintă;
Dovada plații cotizației pe anul 2016.

Pt. cazare si masa pensiunea CARMENSI – str. Câmpina 20, Cluj-Napoca Tel: 0747 120 495

Presedinte
Prof. Ernestin GRUN

Secretar general
Ion-Liviu Vasile

 

CANDIDATI  PREZIDIU UGCPPAM ROMANIA – 2016

FunctiaCandidat
PresedinteGrun Ernestin
PresedinteNistor Adrian
VicepresedinteOancea Carmen
Presedinte Pasari de CurteTantarean Mihai
Presedinte IepuriVlad Marcel
Membri PrezidiuBoitos Dan
Membri PrezidiuIonescu Ciprian
Membri PrezidiuHossu Vicentiu