Colegiu De Arbitri Pasari De Curte

1.Colegiu de arbitrii-Pasari de curte

Colegiul de arbitri este un organism tehnic al UGCPPAMR care functioneaza pe baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul Director al UGCPPAMR respectand normele  si regulamentele UNCPPAMR si EE.Este format din arbitri atestati care indeplinesc toate conditiile regulamentare de a activa ca arbitri in manifestarile expozitionale.

2.Functionarea Colegiului de arbitri

Conducerea CA este formata din Presedinte,Vicepresedinte si alti doi arbitri. Acestia vor fi alesi o data la 4 ani de catre plenara Colegiului de arbitri.
a)Plenara CA este convocata anual de Presedintele CA .Convocarea se posteaza pe site-ul oficial al UGCPPAMR cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia.Aceasta convocare va contine data ,ora,locatia si ordinea de zi a acestei reuniuni.Plenara Colegiului
este condusa de Presedintele CA.Prezenta la plenara este obligatory pentru toti arbitri.Absenta se poate justifica in scris la secretariatul CA , inainte de data plenarei.
b)Presedintele CA
Presedintele CA este ales de catre plenara CA pe o perioada de 4 ani si este confirmat de catre Consiliul Director al UGCPPAMR.Presedintele CA conduce si coordoneaza activitatea CA ,prezinta anual la plenara CA cat si la Consiliul Director raportul de activitate al CA.Coordoneaza si raspunde de organizarea cursurilor si seminariilor de pregatire a arbitrilor si candidatilor.
c)Vicepresedintele CA
Este ales de catre plenara CA pe o perioada de 4 ani si este confirmat de catre Consiliul Directoral UGCPPAMR.Vicepresedintele CA colaboreaza cu Presedintele si preia toate atributiunile in caz de indisponibilitate a acestuia.

3 Conditii minime cu privire la inscrierea,instruirea si numirea arbitrilor
Inscrierea candidatilor ce doresc sa devina arbitri va fi acceptata in baza prevederilor regulamentului CA.Actele necesare se vor depune la secretariatul CA cu minim 2 saptamani inainte de examinare.Examenul va fi afisat cu minim patru saptamani inainte pe pagina oficiala UGCPPAMR.

Actele necesare pentru depunerea candidaturii:

-recomandare din partea presedintelui de asociatie
-Curicullum vitae
-copie documente identitate(Bi sau CI)
-cerere scrisa
-dovada achitarii taxei de examinare stabilita de Consiliul Director
Pentru a fi considerati Absolviti la examinarea scrisa si la testul practic notele minime vor fi de 7.

4.Definirea categoriilor de arbitri

a)Arbitru de rasa este acea persoana care a fost autorizata de catre CA sa arbitreze una sau mai multe rase
b)Arbitru de grupa este acea persoana autorizata de catre CA sa arbitreze o grupa de rase(ex,grupa raselor combatante)
c)Arbitru pentru toate rasele(All round)este persoana autorizata sa arbitreze toate rasele recunoscute de standardul EE

Comments

  1. Detesan Alin

    Ce inseamna UNCPPAMR? o fi de la nationala, dar statutul prevede termenul de generala.
    Domnilor arbitri chiar si la plural se scrie cu un singur *i*. va rog frumos corectati greselile.