Anunt important pentru Adunarea Generala UGCPPAMR

I. Candidatii la alegerile UGCPPAMR sunt rugati sa prezinte comisiei de validare urmatoarele documente:

–         Actul de identitate

–         Carnetul de membru al clubului sau asociatiei din care fac parte

–         Dovada platii contravalorii cotizatiei (chitanta emisa de clubul sau asociatia din care face parte)

–         In situatia in care sunt 2 candidati din acelasi club sau asociatie  este obligariu sa prezinte un document din care sa rezulte care candidat este sustinut de asociatie. In conformitate cu art.  6.10 din Statut- Doar un membru al unei asociatii membre a UGCPPAMR poate ocupa o functie in cadrul UGCPPAMR

 

II.  Asociatiile sau cluburilor participante la Adunarea Generala sunt rugate ca pana la data de 23.04.2015 sa inainteze pe adresa de email liviuvasile24@yahoo.comsau la fax 0255/511755  urmatoarele :

– dovada platii contravalorii cotizatiei pe anul in curs efectuata in contul – RO91RZBR0000060017370097  Raiffesen Bank

– tabelul  cu membrii asociatiei/clubului membru al UGCPPAMR (conform md. anexat),

        La prezentare  in cadrul Adunarii Generale  vor prezenta comisiei de validare  urmatoarele documente  in original:

–  Actul de identitate al  delegatilor participanti

– Tabel nominal cu membri cotizanți pe anul 2015 stampilat si certificat de președintele asociației sau clubului;

– Stampila clubului pe care il reprezinta;

– Dovada platii cotizatiei pe anul 2015;

– Delegatie din partea asociatiei sau clubului pentru persoanele care participa la sedinta pe comisii si  in cadrul  Adunarii Generale.

 

LA ADUNAREA GENERALA SUNT INDREPTATITI SA PARTICIPE SI ISI POT EXPRIMA DREPTUL DE VOT NUMAI PERSOANELE NOMINALIZATE PE DELEGATIE.

 

Sfintele Sarbatori Pascale sa va aduca liniste sufleteasca, belsug si lumina in suflet!

Hristos a inviat !

Preşedinte UGCPPAMR                                               Secretar general,

Ernestin  GRUN                                                                 Liviu Vasile