Adunare Generala a UGCPPAMR – 21 MAI 2016

IN ATENTIA ASOCIATIILOR SI CLUBURILOR MEMBRE UGCPPAMR
ADUNAREA GENERALA A UGCPPAMR VA AVEA LOC
IN DATA DE 21 MAI 2016 ÎN MUN. CLUJ-NAPOCA.

Asociatiile/cluburile MEMBRE ale Uniunii sunt rugate ca pana la data de 30.04.2016 sa-si actualizeze dosarul existent la secretariat si sa-si achite cotizatia membrilor către uniune. Dovada plății contravalorii cotizației pe anul în curs si tabelul cu membrii asociatiei/clubului membru al UGCPPAMR vor fi înaintate pe adresa de email – liviuvasile24@yahoo.com în format electronic, semnate si stampilate de președinți până la data de 30.04.2016 și vor fi prezentate în original în adunarea generala. Lista candidaților la funcțiile de conducere va fi afișata pe site-ul uniunii după data de 27.03.2016 o data cu ordinea de zi a adunării generale. Candidaturile pot fi înaintate în format electronic la adresa de email mai sus menționată până la data de 26.03.2016 și în original prezentate în adunarea generala . Candidaturile depuse ulterior se aproba cu majoritate de 2/3 din adunarea generala. Se vor depune candidaturi doar pentru funcțiile din Prezidiu.

Înainte de desfășurarea adunării generale Prezidiu UGCPPAMR va desemna o comisie de verificare si validare a candidaților la funcțiile de conducere.

Preşedinte UGCPPAMR
Ernestin GRUN

Secretar general,
Liviu Vasile