Monthly Archives decembrie 2015

Invitaţie Expozitia Nationala Polonia

UGCPPAMR este invitata sa participe cu rase de porumbei Românesti la expozitia Nationala a Poloniei cu nr. 25 în perioada 30-31.01.2016 înlocalitatea Targi Kielce. Inscrieri si alte informatii la persoana de contact, dl. Vlad Hadarau, tel. 0742/345247 email vladhadarau@yahoo.com . UGCPPAMR asigura transportul exponatelor la acest eveniment. Preşedinte UGCPPAMR Ernestin GRUN Secretar general, Vasile Liviu
Read More

Invitaţie Expozitia Nationala Bulgaria

UGCPPAMR este invitata sa participe cu rase de porumbei balcanice la expozitia Nationala a Bulgariei în perioada 25-28.02.2016-Sofia. Inscrieri si alte informatii la persoana de contact-dl. Marius Neagu, tel. 0731/020122 email newstartunicasa@yahoo.com. UGCPPAMR asigura transportul exponatelor la acest eveniment. Preşedinte UGCPPAMR Ernestin GRUN Secretar general, Vasile Liviu
Read More

Propunere modificare Statut

In calitate de presedinte al Asociatiei Litoral 2010 solicit punerea pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a Uniunii de la Lugoj a propunerilor de modificare a statutului UGCPPAMR. Florin Giba Propunere modificare statut UGCCPAMR _litoral 2010
Read More

Proces Verbal de Sedinta – Comisie Arb. Sibiu – 10.10.2015

La ora 9 are loc deschiderea sedintei Comisiei Iepuri. Fiecare arbitru a fost luat in evidenta, au fost colctate documentele de atestare pentru fiecare arbitru.In functiee de aceste documente s-a trecut la eliberarea carnetelor de arbitri. A fost adusa la cunostinta arbitrilor propunerea de regulament cadru de desfasurare a activitatii corpului de arbitri.Pe baza acestei propuneri de regulament cadru pana la viitoarea sedinta a corpului de arbitri se vor lua la cunostinta prevederile de catre fiecare arbitru si eventual se vor aduce propuneri la acest regulament.La viitoarea sedinta a corpului de arbitri pe baza propunerilor se va adopta regulamentul cadru.
Read More